GIỚI THIỆU HỘI KHOA HỌC CỎ DẠI VIỆT NAM

 

Lịch sử hình thành

Hội Khoa học Cỏ dại Việt Nam được thành lập vào ngày 16/05/2001, theo Quyết định số 382/2001/QĐHSH của Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt nam. Từ đó đến nay, Hội KHCDVN đã có nhiều đóng góp cho sản xuất nông nghiệp, tham gia hợp tác trong nghiên cứu về khoa học cỏ dại với các nước, tổ chức quốc tế như Hội KHCD Châu Á- Thái Bình Dương, các Hội KDCD của một số nước như Australia, Hoa Ký, Trung Quốc, Anh quốc, Trung tâm Nông nghiệp Sinh học quốc tế (CABI), CropLife, Grow Asia, v.v…

Sứ mệnh

Hội Khoa học Cỏ dại Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận, thúc đẩy các hoạt động nhằm tiếp cận các cộng đồng có liên quan đến cỏ dại; cung cấp thông tin dựa trên các chứng cứ khoa học cho công chúng và các nhà hoạch định chính sách; và nâng cao nhận thức về cỏ dại và tác động của chúng đối với các hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.

Cơ chế/Thể chế hoạt động

Hoạt động của Hội KHCDVN được hướng dẫn bởi những qui định/qui chế của Hội và được điều phối thông Ban chấp hành của Hội, là những thành viên được lựa chọn và bình bầu từ các thành viên tham gia Hội. Ban chấp hành Hội họp định kỳ 6 tháng một lần.

Thành viên

  1. GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện KHNN Việt Nam – Chủ tịch
  2. PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng, Tổng giám đốc công ty thuốc BVTV Sài Gòn (SPC) – Phó Chủ tịch phụ trách hành chính, tổ chức , tài chính
  3. TS. Hồ Lệ Thi, Giám đốc Trung tâm Phân tích Dịch vụ Môi trường, Vật tư Nông nghiệp và Sản phẩm Cây trồng, Viện Lúa ĐBSCL – Phó chủ tịch  phụ trách khoa học và quan hệ quốc tế
  4. TS. Lê Duy. Chuyên gia thuốc cỏ, phụ trách khu vực Châu Á, Cty Coterva – Phó chủ tịch phụ trách ngoại giao trong nước và kết nối các tổ chức công ty thuốc cỏ ở khu vực Châu Á.
  5. TS. Hoàng Việt. Khoa CNSH, Trường Đại Học Khoa Học TN TP Hồ Chí Minh – Ủy viên
  6. TS. Đỗ Thị Kiều An, Giảng viên Bộ môn Cỏ dại, Trường Đại học Tây Nguyên – Ủy viên
  7. TS. Đào Bách Khoa, Trưởng Bộ Môn thuốc, Cỏ dại và Môi trường, Viện  BVTV – Ủy viên
  8. TS. Lê Thị Kim  Oanh, Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm thuốc BVTV;  Cục BVTV – Ủy viên
  9. ThS. Nguyễn Chí Cương, NCS tại Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản. Bộ môn BVTV,  Trường Đại Học Cần Thơ – Ủy viên
  10. TS. Võ T Bích Chi, Phó Bộ môn BVTV, Viện Lúa ĐBSCL – Uỷ viên