Chúng tôi là ai?

Một tổ chức phi lợi nhuận giúp hỗ trợ kết nối và thúc đẩy trong nghiên cứu, giáo dục – đào tạo và nâng cao nhận thức về cỏ dại trong các hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo ở Việt Nam

Sứ mệnh

Thúc đẩy các hoạt động tiếp cận cộng đồng liên quan đến cỏ dại; cung cấp thông tin khoa học cho công chúng và các nhà hoạch định chính sách; nâng cao nhận thức về cỏ dại và tác động của chúng đối với các hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo

Trang web của chúng tôi

Cung cấp những thông tin về cỏ dại & lúa cỏ; các hoạt động của Hội thông qua những bài viết, hình ảnh, video phong phú, trực quan và đầy đủ nhất.

A reliable writing service is able to help you if you need professional support with an academic paper. It is important to have an essay that is well written in order to get good scores. However, it may not always be possible for you to create some of these top-quality papers at your own. The help of a professional writer can help with this services writing task for you as long as you follow some easy rules. It is important to ensure that the essay will be delivered on time and 100% error-free.