Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học và Nông nghiệp công nghệ cao

Giám đốcTS Nguyễn Thế Cường

Điện thoại: 0919764961

Email: cuongnt.clrri@mard.gov.vn

 

I. Chức năng, nhiệm vụ

 • Tên tiếng Việt: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học và Nông nghiệp Công nghệ cao (tên viết tắt:CNSH-CNC)
 • Tên tiếng Anh: Center of Applied Biotechnology and High-Tech (viết tắt: CABHIT)
 • Trung tâm Công nghệ Sinh học và Ứng dụng Công nghệ cao, là là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, có chức năng nghiên cứu, chuyển giao, đào tạo, hợp tác, và tư vấn về ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

II. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học – công nghệ cao trong vi nhân giống các loại cây trồng, cây công nghiệp, cây cảnh.
 • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vi sinh trong việc khai thác vi sinh vật có ích để sử dụng trong sản xuất và bảo vệ cây trồng.
 • Sưu tập, đánh giá và bảo tồn nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, lọc thuần, phục tráng và nhân nhanh các giống cây trồng, cây công nghiệp, cây cảnh … bằng công nghệ sinh học.
 • Xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện các đề tài/dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm trong nông nghiệp, thực phẩm chức năng và dược phẩmliên quan đến CNSH và công nghệ cao.
 • Sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
 • Chủ trì và tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ kết hợp sản xuất – kinh doanh dựa trên cơ sở phát triển và tiếp nhận, triển khai các quy trình và kỹ thuật công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.
 • Tổ chức và xây dựng mô hình trình diễn công nghệ mới trong ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
 • Thực hiện các dịch vụ tư vấn, kiểm nghiệm, nghiên cứu thử nghiệm trên các đối tượng cây trồng liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 • Tổ chức, hoặc liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước đào tạo và tập huấn chuyên môn kỹ thuật về công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

II. Nhân sự:

STT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành
1 Nguyễn Thế Cường TS Tin sinh học, Di truyền giống
2 Đặng Minh Tâm TS Di truyền chọn giống
3 Đồng Thanh Liêm ThS Khoa học cây trồng
4 Võ Thị Kiều Trang ThS Khoa học cây trồng
5 Hồ Thị Huỳnh Như CN Khoa học cây trồng
6 Lê Hoàng Ngân ThS Khoa học cây trồng
7 Lê Hoàng Ninh CN Khoa học cây trồng
8 Nguyễn Thị Thoan CN Công nghệ sinh học
9 Viên Phúc Đạt CN Công nghệ sinh học