ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCHG 36

(Ghi rõ nguồn khi sử dụng hình ảnh và thông tin trang web)

 

Địa điểm thu thập: Hậu Giang

Thời gian thu thập: 06/2020

 

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:

Thời gian sinh trưởng (ngày) 98±5
Chiều cao cây (cm) 115±6
Hình dạng thân Dựng đứng
Màu gốc thân Xanh
Chiều dài bông (cm) 26±2
Dạng gié Đóng gọn
Dạng phiến lá Trung gian
Dạng lá cờ Nằm ngang
Dạng hạt Dài
Màu sắc vỏ trấu Vàng rơm
Màu sắc hạt gạo Đỏ
Chiều dài râu (mm) 9

HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:

Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCHG 36

Hình. Dạng bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCHG 36

Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCHG 36