ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCKG 5

 

Địa điểm thu thập: Kiên Giang

Thời gian thu thập: 06/2020

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:

Thời gian sinh trưởng (ngày) 93
Chiều cao cây (cm) 92
Hình dạng thân Trung gian
Màu gốc thân Xanh
Chiều dài bông (cm) 23
Dạng gié Đóng gọn
Dạng phiến lá Nhiều lông
Dạng lá cờ Nằm ngang
Dạng hạt Trung bình
Màu sắc vỏ trấu Vàng rơm
Màu sắc hạt gạo Đỏ
Chiều dài râu (mm) 0

HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:

Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCKG 5

Hình. Dạng bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCKG 5

Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCKG 5