ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCHG 57

 

Địa điểm thu thập: Hậu Giang

Thời gian thu thập: 06/2020

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:

Thời gian sinh trưởng (ngày) 98
Chiều cao cây (cm) 131
Hình dạng thân Trung gian
Màu gốc thân Xanh
Chiều dài bông (cm) 20,5
Dạng gié Trung gian
Dạng phiến lá Lông mịn
Dạng lá cờ Nửa thẳng
Dạng hạt Trung bình
Màu sắc vỏ trấu Vàng rơm
Màu sắc hạt gạo Đỏ
Chiều dài râu (mm) 34

HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:

Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCHG

Hình. Dạng bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCHG

Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCHG