ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCHG 56

 

Địa điểm thu thập: Hậu Giang

Thời gian thu thập: 06/2020

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:

Thời gian sinh trưởng (ngày) 89
Chiều cao cây (cm) 150
Hình dạng thân Dựng đứng
Màu gốc thân Xanh
Chiều dài bông (cm) 25
Dạng gié Đóng gọn
Dạng phiến lá Trung gian
Dạng lá cờ Nửa thẳng
Dạng hạt Dài
Màu sắc vỏ trấu Vàng rơm
Màu sắc hạt gạo Trắng
Chiều dài râu (mm) 0

HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:

Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCHG

 

Hình. Dạng bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCHG

Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCHG