ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI DÒNG LÚA CỎ LCHG 53

 

Địa điểm thu thập: Hậu Giang

Thời gian thu thập: 06/2020

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT:

Thời gian sinh trưởng (ngày) 98
Chiều cao cây (cm) 129
Hình dạng thân Dựng đứng
Màu gốc thân Xanh
Chiều dài bông (cm) 22,5
Dạng gié Đóng gọn
Dạng phiến lá Trung gian
Dạng lá cờ Nửa thẳng
Dạng hạt Trung bình
Màu sắc vỏ trấu Đen
Màu sắc hạt gạo Nâu
Chiều dài râu (mm) 0

HÌNH ẢNH CÂY, BÔNG VÀ HẠT:

Hình. Dạng hình toàn bộ cây lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCHG

Hình. Dạng bông lúa cỏ – Dòng lúa cỏ LCHG

Hình. Dạng hình hạt lúa, dạng râu, và màu hạt gạo – Dòng lúa cỏ LCHG