Giới thiệu về lúa cỏ (Weedy rice in brief)

Lúa cỏ là gì?

Lúa cỏ là loại cây hàng niên, không mong muốn và có cùng họ hàng với lúa trồng, với tên khoa học là Oryza sativa f. spontanea. Tương tự như lúa trồng, lúa cỏ rất đa dạng về hình thái và xuất hiện ở tất cả các vùng trồng lúa chính trên thế giới, như châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Âu.

Hình. Lúa cỏ lẫn tạp trong ruộng lúa trồng (bông lúa có râu màu đen và xanh lẫn lộn, nguồn: Trung tâm UDCNSH).  

Bảng (Table). Tên khoa học và phân loại lúa cỏ (Scientific name and Classificaiton)

Tên khoa học (Scientific name): Oryza sativa f. spontanea
Tên tiếng Việt (Vietnamese name) Lúa Cỏ
Tên tiếng Anh (English name) Weedy Rice / Red Rice
Giới (Kingdom) Plantae
Ngành (Phylum)
Lớp (Clade) Tracheophytes

Angiosperms

Monocots

Commelinids

Bộ (Order) Poales
Họ (Families) Poaceae
Chi (Genus) Oryza
Loài (Species) Oryza sativa 
Loài phụ (Sub-Species) Oryza sativa f. spontanea

Ở Việt Nam, lúa cỏ được ghi nhận vào năm 1993 từ những nghiên cứu của Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long tại Long An và Bình Thuận là những nơi áp dụng biện pháp sạ khô. Cho đến nay, theo thông tin không chính thức, lúa cỏ đã xuất hiện trên khắp các tỉnh thành trồng lúa trên cả nước, trên các hình thức canh tác lúa khác nhau như sạ ướt, sạ khô và cấy.

Những đặc điểm chính của lúa cỏ:

Các đặc điểm chính làm cho lúa cỏ trở thành cỏ dại, bao gồm: 1) Hạt rụng sớm sau khi trổ và rất dễ rụng hạt khi bị tác động của gió hoặc các tác nhân cơ học, 2) Hạt lúa cỏ có thể mọc mầm ngay sau khi rơi xuống trên bề mặt đất khi có điều kiện nhiệt độ độ ẩm phù hợp hoặc chúng có khả năng miên trạng (ngủ đông) rất lâu trong đất và mọc mầm khi có điều kiền phù hợp, 3) Cạnh tranh dinh dưỡng, nước và ánh sáng với lúa trồng và thường có khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội hơn so với lúa trồng, 4) Có khả năng chống chịu điều kiện bất lợi của ngoại cảnh, và khả năng chống chịu sâu bệnh hại tốt hơn so với lúa trồng.