Lúa cỏ – một dịch hại mới quan trọng

Lúa cỏ – một dịch hại mới quan trọng

 

Giới thiệu về lúa cỏ (Weedy rice in brief)

Nguồn gốc lúa cỏ

Hình thái lúa cỏ

Phòng trừ lúa cỏ

Một số hình ảnh lúa cỏ ở ĐBSCL

Tiêu bản một số dòng lúa cỏ ở ĐBSCL (Đề tài tiềm năng, Bộ Nông nghiệp & PTNT)

Bản tin tổng hợp lúa cỏ gây hại ở các địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *