Gửi thông tin yêu cầu

Hội Khoa học Cỏ dại Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận, thúc đẩy các hoạt động nhằm tiếp cận các cộng đồng có liên quan đến cỏ dại; cung cấp thông tin dựa trên các chứng cứ khoa học cho công chúng và các nhà hoạch định chính sách; và nâng cao nhận thức về cỏ dại và tác động của chúng đối với các hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo. Hãy gửi thông tin và ý kiến góp ý cho chúng tôi nếu bạn có yêu cầu theo mẫu dưới đây. Xin trân trọng cám ơn: