Trang trực tuyến này trình bày thông tin cơ bản về nhóm cỏ hòa bản (grassy weeds)

 

Đặc điểm chính:

  • Lá: hẹp, dài, gân phụ song song với gân chính kéo dài từ đầu lá tới cổ lá.
  • Thân: Thường tròn và bọng ruột, lá mọc cách và đính trên thân theo hai hàng.
  • Rễ: Thông thường là rễ chùm, ăn nông trên bề mặt đất. Tuy nhiên có một số loại cỏ hòa bản có bộ rễ ăn rất sâu xuống đất như cỏ vetiver

Phân loại:

Giới (Kingdom) Plantae
Ngành (Phylum)
Lớp (Clade) Tracheophytes
Lớp (Clade) Angiosperms
Lớp (Clade) Monocots
Lớp (Clade) Commelinids
Bộ (Order) Poales
Họ (Families) Poaceae